Sídlo spoločnosti:

Poprad

TOMAR best s.r.o.
Marek Jalowiczor
konateľ
Obrancov mieru 357/17
059 34 Spišská Teplica
Slovensko

+421 911 914 274
tomar@tomar-best.sk

Naše pobočky:

Košice

Ing. Rudolf Seman
0914 320 070
04420 Malá Ida 158
rudolf@tomar-best.sk

Partizánske

Vojtech Mišových
0908 553 112
Budovateľská 900/71
95804 Partizánske
vojto@tomar-best.sk

ZATEPLENIE

Firma Tomar best s.r.o v prípade záujmu rieši aj celkovú obnovu budov zateplením najkvalitnejšími materiálmi navrhnutými priamo pre potreby konkrétnej stavby s prihliadnutím na požiadavky vlastníkov bytového domu. Máme skúsenosti z vedením stavieb našich zamestnancov z predchádzajúcich zamestnaní a tým aj získaných množstvo cenných skúseností, ktoré naplno využívame v praxi. Práce vykonávame pracovníkmi, ktorí každoročne absolvujú školenia ponúkané výrobcami zateplovacích systémov s riešením najnovších technológií konkrétneho výrobcu materiálu.

Ponúkame:

Výhody zateplenia:

  1. zníženie spotreby energie na vykurovanie,
  2. vytvorenie tepelnej pohody zvýšením povrchovej teploty vnútorných stien,
  3. eliminácia zatekania a korodovania spojov na nosnej konštrukcií plášťa budovy,
  4. úspora financií vynaložených na energie,
  5. predĺženie životnosti budovy,
  6. vynovenie architektonického vzhľadu budovy,
  7. zlepšenie akustických vlastností budovy.

Váš odborný poradca firma TOMAR best s.r.o