Sídlo spoločnosti:

Poprad

TOMAR best s.r.o.
Marek Jalowiczor
konateľ
Obrancov mieru 357/17
059 34 Spišská Teplica
Slovensko

+421 911 914 274
tomar@tomar-best.sk

Naše pobočky:

Košice

Ing. Rudolf Seman
0914 320 070
04420 Malá Ida 158
rudolf@tomar-best.sk

Partizánske

Vojtech Mišových
0908 553 112
Budovateľská 900/71
95804 Partizánske
vojto@tomar-best.sk

LIKVIDACIA AZBESTU

Firma Tomar best s.r.o, v prípade záujmu rieši aj celkovú sanáciu azbestových materiálov v interiéry a exteriéry nachádzajúcich sa v starých kanalizačných rozvodoch, vzduchotechnike, opláštení budov, výťahových šácht vrátane likvidácie azbest obsahujúcich eternitových krytín a následnému zneškodneniu v rámci legislatívy. Máme skúsenosti z vedením stavieb našich pracovníkov aj z predchádzajúcich zamestnaní a tým získaných množstvo cenných skúseností, ktoré naplno využívame v praxi. Práce vykonávame pracovníkmi , ktorý každoročne absolvujú školenia ponúkané výrobcami strešných systémov s riešením najnovších technológií konkrétneho výrobcu materiálu.

Ponúkame:

Dňa 30.07.2013, po splnení kritérií po odbornej a technickej stránke, získala naša spoločnosť oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb v zmysle zákona NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve pod číslom OPPL/6016/2013Fe, ktoré zahŕňa prácu s nebezpečným azbestom v interiéry aj exteriéry. Týmto sme sa stali spoločnosťou, ktorá je schopná vyriešiť nielen problém odstránenia azbestových materiálov v exteriéry zo stavieb budov, striech, potrubí, ako aj následnú dodávku a montáž nových opláštení, ale aj v interiéri zrealizovať komplexnú výmenu potrubných zvislých a ležatých rozvodov vody SV, TUV, cirkulácie vody, odpadov a plynu v bytových jadrách obytných domov.

Máme skúsenosti z realizácií a manažovania prác našimi zamestnancami v spoločnostiach pre ktoré pracovali, kde mali na starosti vedenie a manažovanie týchto prác tým aj získané cenné skúseností, ďalej využívajú v praxi pre našu firmu.

Ponúkame:

Čo je azbest?

Azbest - „zázračný nerast“ sa v minulosti používal ako ohňu vzdorný izolačný materiál. Vláknitý silikátový prírodný materiál, vďaka svojim mimoriadnym vlastnostiam (odolnosť vysokým teplotám, oderu, oxidácii, sily v ťahu, ohybnosti) bol desaťročia používaný v mnohých priemyselných odvetviach najmä v stavebníctve. Najčastejšie používaný azbest je chryzotil, ktorého sa u nás od roku 1870 do roku 1992 vyťažilo 150 miliónov ton.

Škodlivosť azbestu

Pre človeka je azbest nebezpečný najmä svojimi voľne poletujúcimi mikroskopickými vláknami. Tieto neviditeľné vlákna o dĺžke 5μ a hrúbke 3μ pri inhalácii (nadýchaní) vnikajú do pľúc. Vzhľadom k svojej pevnosti a ostrosti vlákna prenikajú až do bunkových stien výstelky pľúc. Samočistiaci efekt pľúc, ktorý dokáže ľudský organizmus pri odkašľávaní zbavovať pľúca prachu v tomto prípade nefunguje. Dlhodobým účinkom vlákien azbestu na organizmus vznikajú ochorenia.

Ochorenia zapríčinené expozíciou azbestu:

Dôležité upozornenie:

Fakty:

Čo robiť ak sa stretneme s azbestom?

V prípade, že sa z azbestom stretnete v práci upovedomte BOPZ prípadne správcu budovy. Ak sa s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest nemanipuluje a ak nedochádza k uvoľňovaniu azbestových vlákien nehrozí poškodenie zdravia.

Ak pracujete v stavebníctve, v údržbe alebo vykonávate čistiace a upratovacie práce, môžete byť ohrození tým, že ste vystavení pôsobeniu azbestu. Predtým, ako začnete s prácami, informujte sa, či bola urobená kontrola, ktorou sa mala zistiť prítomnosť azbestu. Predpokladajte, že azbest je prítomný, pokiaľ vám nedokážu opak. Zastavte práce a vyhľadajte poradenstvo, ak máte podozrenie, že tam môže byť azbest. V žiadnom prípade s materiálmi obsahujúcimi azbest nemanipulujte, nesnažte sa ich odstrániť, rezať, vŕtať, lámať ani nijako ináč nimi manipulovať.

Kde sa nachádza, kde s ním prídeme do styku?

Azbest sa v minulosti používal najmä v tepelnoizolačných materiáloch, ako sú

„Azbest je tu stále s nami“, upozorňuje doktor Richard Lemen, zdravotný poradca pre otázky životného prostredia a bývalý hlavný lekár zdravotníckych služieb USA. „Znížili sme síce mieru vystavenosti tomuto minerálu, a to je krok správnym smerom. No nespustili sme vzdelávaciu kampaň, či osvetovú kampaň verejného zdravia, v ktorých by sme ľudí informovali, že azbest stále existuje a že treba robiť preventívne opatrenia, inak budú ľudia naďalej chorľavieť a zomierať.“

Azbest je na pracovisku faktorom číslo jedna vyvolávajúcim rakovinu.