Sídlo spoločnosti:

Poprad

TOMAR best s.r.o.
Marek Jalowiczor
konateľ
Obrancov mieru 357/17
059 34 Spišská Teplica
Slovensko

+421 911 914 274
tomar@tomar-best.sk

Naše pobočky:

Košice

Ing. Rudolf Seman
0914 320 070
04420 Malá Ida 158
rudolf@tomar-best.sk

Partizánske

Vojtech Mišových
0908 553 112
Budovateľská 900/71
95804 Partizánske
vojto@tomar-best.sk

REFERENCIE - STÚPAČKY

Zrealizované stavby

Výmena zvyslých rozvodov

 • 18 bytov ul.Kpt.Nálepku 136 Svit
 • 40 bytov ul.Kalinovská 5 Košice
 • 40 bytov ul.Allendého 2723/76 Dudváh Poprad-Matejovce
 • 48 bytov ul.Vrbická 1948 Liptovský Mikuláš
 • 48 bytov ul.Severná 4 Kežmarok
 • 15 bytov ul.Kukučinová 258 Svit
 • 6 bytov BD Končistá V.Hágy
 • 6 bytov ul.9. Mája 245 Svit
 • 6 bytov ul.9. Mája 244 Svit
 • 64 bytov ul.Tomašiková 2502 BD Wolfrám Poprad
 • 64 bytov ul.Ustecko-orlická BD Hélium Poprad
 • 28 bytov BD Rysy Tatr.Štrba
 • 48 bytov BD Krivaň Tatr.Štrba
 • 16 bytov BD Solisko Štôla
 • 48 bytov ul.Jilemnického 299 Svit
 • 6 bytov ul.Mierová 115 Svit
 • 48 bytov ul.Severná 3 Kežmarok
 • 52 bytov ul.Štefaniková 98 Poprad
 • 12 bytov ul.Lesná 337 Podolinec
 • 18 bytov ul.Štúrová 243 Svit
 • 18 bytov ul.Štefaniková 314 Svit
 • 8 bytov Janovce
 • 64 bytov ul.Dostojevského BD Dunajec Poprad
 • 65 bytov ul. BD Zobor Poprad
 • 18 bytov ul. Pod Párovcami 4508/59,61 Piešťany
 • 36 bytov ul. Svätoplukova 2-10 SNV
 • 32 bytov ul. Osloboditeľov18 Humenne
 • 33 bytov ul. Mlynská 5 Krompachy
 • 80 bytov ul. Záhorácka 1934 Malacky
 • 36 bytov ul. Palkovičová 27 Bratislava
 • 31 bytov ul.Štefaniková 310 Svit
 • 24 bytov ul.Kpt.Nálepku 85 Svit
 • 21 bytov ul.J.Curieho 735 Poprad
 • 16 bytov ul.Allendého Cirocha Poprad-Matejovce
 • 64 bytov ul.Humenská 5A,B/7A,B Košice
 • 96 bytov BD Odra Poprad
 • 6 bytov ul. Banícka 794 Poprad
 • Vyregulovanie sústavy TUV

 • vyregulovanie sústavy ul.Vrbická 1948 Liptovský Mikuláš
 • vyregulovanie sústavy ul.Severná 4 Kežmarok
 • vyregulovanie sústavy ul.BD Poprad
 • vyregulovanie sústavy ul.BD Poprad
 • vyregulovanie sústavy BD Dudváh ul. Allendého Poprad
 • vyregulovanie sústavy ul.BD Hron Poprad
 • vyregulovanie sústavy ul.BD Wolfram Poprad
 • vyregulovanie sústavy ul.Ustecko-orlická BD Hélium Poprad
 • vyregulovanie sústavy BD Rysy Tatr.Štrba
 • vyregulovanie sústavy BD Krivaň Tatr.Štrba
 • vyregulovanie sústavy ul.Severná 3 Kežmarok
 • vyregulovanie sústavy ul.Jilemnického 298/11 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Jilemnického 300 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Jilemnického 297 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Jilemnického 305/27 Svit
 • vyregulovanie sústavy BD Bebrava ul.Allendého Poprad
 • vyregulovanie sústavy 64 bytov ul.Dostojevského BD Dunajec Poprad
 • vyregulovanie sústavy 65 bytov ul. BD Zobor Poprad
 • vyregulovanie sústavy 30 bytov ul.Kpt.Nálepku 98 Svit
 • vyregulovanie sústavy 30 bytov ul.Kpt.Nálepku 136/82-83 Svit
 • vyregulovanie sústavy 30 bytov ul.Kpt.Nálepku 135/74-75 Svit
 • vyregulovanie sústavy 30 bytov ul.Kpt.Nálepku 941/109 Svit
 • vyregulovanie sústavy 30 bytov ul.Kpt.Nálepku 139/98 Svit
 • vyregulovanie sústavy BD Diaľava Poprad
 • vyregulovanie sústavy ul.Štúrová 243 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štúrová 237/20 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štúrová 239/27 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štúrová 241/34 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štúrová 285/73 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štúrová 289/64 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štúrová 291/57 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štúrová 292/56 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štúrová 293/52 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štúrová 294/49 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štefaniková 314 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štefaniková 308/22 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štefaniková 309/14 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štefaniková 311/8 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štefaniková 310/9 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štefaniková 312/6 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štefaniková 313/5 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Jilemnického 838 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Jilemnického 839 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štúrová 986/46 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Mierová 693/174-175 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.9. mája 244/13 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.9. mája 245/10 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.9. mája 246/8 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.9. mája 247/11 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.9. mája 249/15 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.9. mája 255/5 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.9. mája 248/14 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Štefánikova 278/12 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Záhradná 890/11 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Nová 861/21-25 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Jilemnického 306 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Jilemnického 301 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul. Pod Párovcami 4508/59,61 Piešťany
 • vyregulovanie sústavy ul. Svätoplukova 2-10 SNV
 • vyregulovanie sústavy ul. Osloboditeľov18 Humenne
 • vyregulovanie sústavy ul. Mlynská 5 Krompachy
 • vyregulovanie sústavy ul. Záhorácka 1934 Malacky
 • vyregulovanie sústavy ul. Palkovičová 27 Bratislava
 • vyregulovanie sústavy ul.Kpt.Nálepku 85 Svit
 • vyregulovanie sústavy ul.Humenská 5A,B/7A,B Košice
 • vyregulovanie sústavy BD Odra Poprad
 • vyregulovanie sústavy ul. Garbiarská Kežmarok
 • Vyregulovanie sústavy kúrenia

 • vyregulovanie sústavy ul.Uralská 4,5 Košice
 • vyregulovanie sústavy ul.Uralská 12 Košice
 • vyregulovanie sústavy ul.Námestie Ľ.Štúra 9,10 Moldava nad Bodvou
 • vyregulovanie sústavy ul. Svätoplukova 2-10 SNV
 • vyregulovanie sústavy ul. Pod Párovcami 4508/59,61 Piešťany
 • vyregulovanie sústavy ul.Vrbická 1948 Liptovský Mikuláš
 • vyregulovanie sústavy ul.Humenská 5A,B/7A,B Košice
 • vyregulovanie sústavy BD Šport Poprad
 • Výmena vodomerov

 • výmena vodomerov ul.Vrbická 1948 Liptovský Mikuláš
 • výmena vodomerov ul.Severná 4 Kežmarok
 • výmena vodomerov BD V-9 ul.Podjavorinská 3405/22 Poprad
 • výmena vodomerov BD Wolfrám Poprad
 • výmena vodomerov BD Bystrá Poprad
 • výmena vodomerov ul.Kpt.Nálepku 136 Svit
 • výmena vodomerov ul.Kalinovská 5 Košice
 • výmena vodomerov ul.Ustecko-orlická BD Hélium Poprad
 • výmena vodomerov BD Rysy Tatr.Štrba
 • výmena vodomerov BD Krivaň Tatr.Štrba
 • výmena vodomerov ul.Severná 3 Kežmarok
 • výmena vodomerov BD Diaľava Poprad
 • výmena vodomerov ul.Jilemnického 299 Svit
 • výmena vodomerov ul.Jilemnického 302 Svit
 • výmena vodomerov ul. Pod Párovcami 4508/59,61 Piešťany
 • výmena vodomerov ul. Palkovičová 27 Bratislava
 • výmena vodomerov BD Zobor Poprad
 • výmena vodomerov ul. Svätopluková 10 SNV
 • Výmena ležatých rozvodov

 • výmena ležatých rozvodov ul.Vrbická 1948 Liptovský Mikuláš
 • výmena ležatých rozvodov ul.Severná 4 Kežmarok
 • výmena ležatých rozvodov ul. BD Končistá V.Hágy
 • výmena ležatých rozvodov ul. Tomašiková 2502 BD Wolfrám Poprad
 • výmena ležatých rozvodov BD Dudváh ul. Allendého Poprad
 • výmena ležatých rozvodov ul. Kalinovská 5 Košice
 • výmena ležatých rozvodov ul.Ustecko-orlická BD Hélium Poprad
 • výmena ležatých rozvodov BD Rysy Tatr.Štrba
 • výmena ležatých rozvodov BD Krivaň Tatr.Štrba
 • výmena ležatých rozvodov BD Solisko Štôla
 • výmena ležatých rozvodov ul.Severná 4 Kežmarok
 • výmena ležatých rozvodov ul.Jilemnického 299 Svit
 • výmena ležatých rozvodov BD Bebrava ul.Allendého Poprad
 • výmena ležatých rozvodov ul.Dostojevského BD Dunajec Poprad
 • výmena ležatých rozvodov 65 bytov ul. BD Zobor Poprad
 • výmena ležatých rozvodov ul.Štúrová 243 Svit
 • výmena ležatých rozvodov ul.Štefaniková 314 Svit
 • výmena ležatých rozvodov ul. Pod Párovcami 4508/59,61 Piešťany
 • výmena ležatých rozvodov ul. Mlynská 5 Krompachy
 • výmena ležatých rozvodov ul. Záhorácka 1934 Malacky
 • výmena ležatých rozvodov ul. Palkovičová 27 Bratislava
 • výmena ležatých rozvodov ul.Kpt.Nálepku 85 Svit
 • výmena ležatých rozvodov ul.J.Curieho 735 Poprad
 • výmena ležatých rozvodov ul.Allendého Cirocha Poprad-Matejovce
 • výmena ležatých rozvodov ul. 1 Mája 216 Poprad
 • výmena ležatých rozvodov ul. Garbiarská Kežmarok
 • Výmena vzduchotechniky

 • výmena vzduchotechniky ul.Ustecko-orlická BD Hélium Poprad
 • výmena vzduchotechniky BD Solisko Štôla
 • výmena vzduchotechniky ul.Severná 3 Kežmarok
 • výmena vzduchotechniky ul. Pod Párovcami 4508/59,61 Piešťany
 • výmena vzduchotechniky ul. Brigádnicka 1 Košice
 • výmena vzduchotechniky ul. Palkovičová 27 Bratislava
 • výmena vzduchotechniky ul.J.Curieho 735 Poprad
 • výmena vzduchotechniky ul.Štefaniková 310 Svit
 • výmena vzduchotechniky BD Odra Poprad