Sídlo spoločnosti:

Poprad

TOMAR best s.r.o.
Marek Jalowiczor
konateľ
Obrancov mieru 357/17
059 34 Spišská Teplica
Slovensko

+421 911 914 274
tomar@tomar-best.sk

Naše pobočky:

Košice

Ing. Rudolf Seman
0914 320 070
04420 Malá Ida 158
rudolf@tomar-best.sk

Partizánske

Vojtech Mišových
0908 553 112
Budovateľská 900/71
95804 Partizánske
vojto@tomar-best.sk

STÚPAČKY

VÝMENA ROZVODOV VODY, PLYNU A KANALIZÁCIE

Firma TOMAR best s.r.o , v prípade záujmu rieši aj celkovú výmenu zvyslých a ležatých rozvodov vody, (SV, TUV, cirkulácie), plynu , kanalizácie a vzduchotechniky najkvalitnejšími materiálmi navrhnutými priamo pre potreby konkrétnej stavby s prihliadnutím na požiadavky vlastníkov bytového domu. Máme skúsenosti z vedením stavieb našich zamestnancov aj z predchádzajúcich zamestnaní a tým získaných množstvo cenných skúseností, ktoré naplno využívame v praxi. Práce vykonávame pracovníkmi, ktorý každoročne absolvujú školenia ponúkané výrobcami vodoinštalačných, kúrenárskych a plynárskych systémov s riešením najnovších technológií konkrétneho výrobcu materiálu.

Zvyslé a ležaté rozvody:

Výhody výmeny zvyslých a ležatých rozvodov:

Pri výmene rozvodov pracujeme s najkvalitnejšími materiálmi dostupnými na slovenskom trhu a tým ponúkame vlastníkom super kvalitu za dostupnú cenu s maximálnou zárukou do výšky 500 000 eur na jednu škodovú udalosť na dobu 10 rokov vďaka použitým materiálom firmy REHAU. Vlastníci získajú zaručný list proti vytopeniu na nové rozvody stúpačiek z použitého materiálu firmy REHAU ,keď po skončení prác vystavuje naša firma písomnú záruku na zrealizované dielo potvrdenú firmou REHAU.

K zákazníkom sa staviame, ako k rovnocennému partnerovi, ktorého nesmieme klamať a zavádzať. Preto pri výmene rozvodov vody a kanalizácie používame nie len na našom trhu najkvalitnejšiu odhlučnenú kanalizáciu Raupiano plus firmy REHAU, ale aj celý ich systém Rautitan na SV, TUV a cirkuláciu vody a nenahrádzame ich inými materiálmi.REHAU

Firma REHAU patrí celosvetovo k popredným výrobcom polymérnych materiálov – plastov. V oblasti inštalácií technických zariadení budov ako je vykurovanie, voda alebo chladenie disponujeme viac ako 30-ročnými skúsenosťami overenými praxou pri novostavbách i sanáciách. Kladieme vysoký dôraz na to, aby všetky produkty vyhovovali maximálnym nárokom na kvalitu predovšetkým so zreteľom na trvanlivosť a životnosť.

Na slovenskom trhu úspešne pôsobíme od roku 1993. V priebehu uplynulých viac ako šestnástich rokov sme si vybudovali popredné postavenie vo viacerých oblastiach, ktorými sú napríklad plastové OKNÁ alebo ROZVODY VYKUROVANIA A VODY.

Obnovou bytových a panelových domov sa intenzívne zaoberáme už od jej počiatkov. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien ako aj výťahov, patrí sanácia „stúpačiek“ - zvislých potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším problémom starších najmä panelových domov. Netesnosti, zatekanie, zhoršená hygiena a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov– to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú dopredu. Obzvlášť unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje bezpečnostné riziko. Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, ktoré bude musieť v krátkej dobe riešiť väčšina spoločenstiev vlastníkov bytov, či bytových družstiev.

VÝMENA ROZVODOV VODY, PLYNU A KANALIZÁCIE

REHAU

REHAU sa v oblasti sanácie bytových domov neobmedzuje len na dodávky kvalitných materiálov. Na základe nadobudnutých skúseností ponúkame UCELENÉ RIEŠENIE pre výmenu stúpačiek:

RAUTITAN - NOVÁ Generácia

Mnohostranný, profesionálny, nekompromisne bezpečný

Naši zákazníci už desaťročia dôverujú spoľahlivosti a jednoduchému spracovaniu inštalačného systému RAUTITAN a jeho spojovacej technike pomocou násuvnej objímky.

Výsledky výskumu a vývoja materiálov REHAU nezadržateľne prinášajú ďalší pokrok a vylepšujú zdanlivo nevylepšiteľné.

Mnohostranný
RAUTITAN - NOVÁ Generácia je všestranný systém použiteľný pre:

Rautitan

Profesionálny
RAUTITAN je so svojím širokým sortimentom komponentov ideálny pre prakticky každé požiadavky, či situácie.
Rafinovaná spojovacia technika s Násuvnou objímkou, zvládne bez O-krúžkov trvalo tesný spoj a viditeľne uľahčí samotnú montáž.

Nekompromisne bezpečný
RAUTITAN spĺňa všetky požiadavky pre montáž a uživatelský komfort. Mosadz nad nerezou až ku inovatívnym polymérovým materiálom zaručujú nie len dlhú životnosť a bezpečnosť. Práve nerez a polymérové materiály spĺňajú prísne hygienické požiadavky - dnes i v budúcnosti.

ZDRAVIE JE TO NAJVZÁCNEJŠIE ČO ČLOVEK MÁ

Pri ohrozovaní zdravia dnešného človeka z každej strany rôznymi škodlivými materiálmi či už v strave, ovzduší, alebo vode snažíme sa nepridávať ľuďom ďalšie škodlivé látky, alebo ťažké kovy ukladajúce sa v tele človeka ohrozujúce hlavne s oveľa väčším rizikom deti a starších ľudí v použití nevhodných materiálov v dnešnej modernej dobe ,keď už nie sme odkázaný na čoraz menej vyhovujúce , zastaralé materiály pri montáži rozvodov vody. Preto nepoužívame na rozvody pitnej vody MEDENÉ ROZVODY nakoľko MEĎ je ťažký kov. My ich nahrádzame modernými polymérovými materiálmi firmy REHAU používanými v zdravotníctve, potravinárskej a živočíšnej výrobe z dôvodov vo všetkých smerov lepších parametrov oproti medi. Ako aj spĺňania najprísnejších hygienických požiadaviek trhu dnes aj v budúcnosti.

Informácia Lekárskeho Centra Spotrebiteľa vo veci kvality zdravotne čistej vody.

Čistá voda – H2O sa skladá iba z kyslíka a vodíka. V čistej vode sa môžu nachádzať rozmanité rozpustené alebo usadené prímesi . Prímesami vody sú:

Najviac škodlivých prímesí obsahuje vodovodná voda, vyrobená z mimo triednej povrchovej vody, ktorá je zaťažená veľkým nábojom priemyselných a komunálnych odpadov, a niet žiadneho obyčajného procesu úpravy vody na ich odstránenie dochádza k vzniku rakovinotvorných trojhalometánov. Vytvárajú sa taktiež počas pretekania vody cez vodovodné potrubia. Obrastenie bakteriálnym, plesňovým, hubovým a riasovým kožuchom vnútrajšok vodných potrubí spôsobuje, že chlór aj nadbytočne použitý pre dezinfekciu vody podlieha v prietoku siete úplnému spojeniu s organickými látkami až po stupeň, keď na jej koncoch, napr. v batériách domácností je jeho vôňa neciteľná. Voda z týchto batérií je však silne nakazená trojhalometanmi. Iné hromadné ohrozenie zdravia je spojené s pretekaním vody cez inštalácie vyrobené z olova, medi, azbestu alebo PVC zlej kvality. Znečistenie vôd patrí ku globálnym problémom. Voda je univerzálne rozpúšťadlo a na svojej ceste k spotrebiteľovi sa obohacuje o rôzne látky a prímesi. Celkové množstvo rozpustených látok vo vode sa udáva v miligramoch na liter (mg/l). Slovenská norma pre pitnú vodu STN 75 7111 udáva prípustnú hodnotu pre celkové množstvo rozpustených látok vo vode 1 000 mg/l.

Zákal vody spôsobujú mikroskopické organické a (alebo aj) anorganické častice obsiahnuté vo vode. Dlhý čas ich gravitačného usadzovania vo vode spôsobuje malá hmotnosť častíc. Mnoho nečistôt nemá žiadnu chuť. Tie, ktoré ju majú, sú chuťové poháriky schopné zaregistrovať až pri koncentrácii od niekoľko desiatok mg/l. Len máloktoré však vieme stanoviť presne. Zafarbenie vzniká vo všeobecnosti z organických nečistôt, ale aj zvýšeným podielom anorganických látok rozpustených vo vode. Meria sa vizuálnym porovnávaním s kalibrovanými vzorkami.

Vedecké merania a analýzy ukázali ako pôsobia nadmerné množstvá jednotlivých chemických prvkov na ľudský organizmus

Chlór je označovaný odborníkmi za najväčšieho zabijaka našich čias. Chlór a nebezpečné zlúčeniny nazývané trihalometány (THM), ktoré vznikajú jeho pôsobením na živé organizmy vo vode, sú preukázateľne rakovinotvorné. Prípustná hodnota aktívneho chlóru je 0,3 mg/l.

Olovo je tichým vrahom bez chuti, zápachu a vône. Dostáva sa do vody zo starších vodovodných rozvodov, farieb a automobilových splodín. Spôsobuje zhoršenie sluchu, vysoký krvný tlak, žalúdočné ťažkosti, alergie, anémiu, spôsobuje trpasličí vzrast a duševnú zaostalosť. Usadzuje sa v pečeni, ľadvinách, mozgu a kostiach. Prípustná hodnota v pitnej vode je 0,01mg/l.

Mangán sa usadzuje v ľadvinách, pečeni, poškodzuje slinivku brušnú a nervový systém. Prípustná hodnota je 0,1 mg/l.

Kadmium poškodzuje systém krvotvorby, pečeň, kosti. Prípustná hodnota je 0,003 mg/l.

Azbest je rakovinotvorný, široko používaný v stavebníctve, v minulosti aj pri výstavbe vodovodov a kanalizácií.

Dusičnany sú dokázateľne rakovinotvorné. Sú výsledkom intenzívnej poľnohospodárskej činnosti a priemyselných odpadov. U kojencov spôsobujú anoxiu. V tráviacom trakte sa menia na dusitany, ktoré sú príčinou vzniku rakoviny tráviaceho traktu. Prípustná hodnota je 50 mg/l (v USA 10 mg/l).

Fluór sa ukladá v zuboch a kostiach, zvyšuje ich krehkosť a lámavosť, poškodzuje obličky a nervový systém a alergizuje organizmus. Viazaním magnézia prispieva k rozvoju srdcového infarktu, kumuluje sa v maternici a poškodzuje vývoj plodu. Prípustná norma je 1,5 mg/l.

Meď sa ukladá v ľadvinách, mozgu (schizofrénia). Je príčinou mužskej neplodnosti, ničí vitamín C v pokožke a pečeni (žltačka -zdrojom ohrozenia sú medené rozvody vody) Prípustná hodnota je 0,5 mg/l.

Nadlimitné množstvo železa poškodzuje pečeň, slezinu, krvotvorbu (kostná dreň). Prípustná hodnota je 0,3 mg/l. Prípustná hodnota nečistôt obsiahnutých vo vode sa stanovuje v miligramoch na liter (mg/l), alebo sa uvádza v jednotkách ppm (jedna častica znečisťujúcej látky na milión častíc vody). V prípade nečistôt, ktoré sú nebezpečné a ktorých prípustná hodnota má napríklad pri ortuti hodnotu 0,001 mg/l, predstavuje táto hodnota pomer jedna ku miliarde. Je zjavné, že takéto znečistenie nie sme schopní vo vode ani uvidieť, ani odmerať bežnými metódami. Ak sú tieto látky navyše bez zápachu a chuti, môžeme vodu považovať naozaj za krištáľovo čistú a chutnú, pričom môže ohrozovať naše zdravie a život. Meranie a identifikácia takýchto množstiev je relatívne ťažká a vyžaduje si príslušné vybavenie. Moderné analytické metódy a prístroje na analýzy vody umožňujú zisťovať niektoré toxické látky dokonca v pomere jedna molekula nečistoty ku miliarde molekúl vody

PrvokMiesto ukladania
AntimónObličky, vlasy
ArzénPľúca, obličky, koža, vlasy, nechty
BáriumKoža, pľúca, kosti, zuby
BerýliumKosti, zuby, pečeň
BizmutObličky, pľúca
BórMozog
CínSemenníky
FluórKosti, zuby
HliníkMozog, obličky, vlasy, pľúca, kosti
ChrómKosti, pečeň, svaly, miecha
IrídiumŠtítna žľaza, svaly očnej buľvy, slinné žľazy
KadmiumKôra nadobličiek, pečeň, kosti
KobaltPečeň
KremíkKoža
MangánObličky, pečeň, slinivka brušná
MeďObličky, pečeň, mozog, semenníky, srdce
MolybdénObličky, pečeň, kosti, zuby
Nikel Lymfatické uzliny, obličky, kosti
OlovoKosti, aorta, obličky, pečeň, mozog
OrtuťŠtítna žľaza, obličky, mozgový prívesok
RubídiumPečeň, svaly
SelénObličky, pečeň, svaly
StronciumKosti, aorta, semenníky
TitánPľúca, koža
UránŠtítna žľaza, nadobličky, kosti
VanádiumPľúca, kosti, tukové tkanivo, srdce
VolfrámObličky, pečeň, lymfatické uzliny
ZinokObličky, pečeň, vlasy, nechty
ŽelezoKrv, pečeň, slezina, kostná dreň

V prípade ak deti pijú vodu s nadmerným množstvom niektorých látok (dusičnanov, ťažkých kovov, prechlórovaná voda apod.) môžu sa u nich vyskytnúť problémy s rastom a bývajú častejšie choré. U malých detí je tiež veľmi dôležité kontrolovať, či nemajú alergiu na chlór, ktorá sa prejavuje pŕhľavkou, svrbením kože, sčervenaním až nepríjemnými vyrážkami. Rodičia často považujú tieto príznaky za alergiu na niektorú zložku potravy.

Príznaky pri prebytku

K prebytku dochádza pri pití vody vedenej medeným potrubím, varením v medených nádobách, fajčením, dýchaním výfukových splodín, používaním niektorých antikoncepčných prípravkov. Prebytok medi môže poškodiť črevnú flóru, dráždiť sliznice hltanu, žalúdka a čriev. Môže sa hromadiť v tele, najmä v pečeni a v obličkách, čo spôsobuje Wilsonovu chorobu. Nadbytok medi je spojený aj s takými mentálnymi poruchami ako autizmus, detská hyperaktivita, depresia, halucinačná a paranoidná schizofrénia, nespavosť a senilná demencia.

V zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách je táto látka zapísaná do II. zoznamu- „Škodlivé látky“. ktoré sú škodlivé na základe ich toxicity, rozložiteľnosti a bioakumulácie s výnimkou tých, ktoré sú biologicky neškodné alebo sa rýchlo menia na látky biologicky neškodné.

V zmysle vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody je pre meď stanovená NMH (najvyššia medzná hodnota) 0,5 mg/l.