Sídlo spoločnosti:

Poprad

TOMAR best s.r.o.
Marek Jalowiczor
konateľ
Obrancov mieru 357/17
059 34 Spišská Teplica
Slovensko

+421 911 914 274
tomar@tomar-best.sk

Naše pobočky:

Košice

Ing. Rudolf Seman
0914 320 070
04420 Malá Ida 158
rudolf@tomar-best.sk

Partizánske

Vojtech Mišových
0908 553 112
Budovateľská 900/71
95804 Partizánske
vojto@tomar-best.sk

Výmena stúpacích rozvodov, likvidácia azbestu, stúpačky, zateplenie...

Spoločnosť TOMAR best s.r.o je stavebná firma s kvalitným manažmentom, a skúseným tímom odborníkov z každej pracovnej oblasti s dlhoročnými skúsenosťami vo svojich odboroch realizovaných prác s pôsobnosťou na území Slovenskej Republiky.

Špecializuje sa na realizáciu výmeny stúpacích a ležatých rozvodov (rozvody vody SV,TUV, plynu a kanalizácie) v bytových domoch, ako aj likvidáciu azbestu v obytných domoch a s tím súvisiacej likvidácie azbestových materiálov v bytových jadrách stúpačiek, vzduchotechniky a ich zneškodnenie v rámci legislatívy, v Poprade a jeho širokom okolí.

Obnove bytových domov zateplením v prípade potreby likvidáciou azbestových opláštení budov, výťahových šácht a iných priestorov.

A v neposlednom rade aj rekonštrukcií strešných opláštení šikmých aj plochých striech hlavne s obsahom azbestových materiálov. Ich kvalifikovanú likvidáciu a následne zneškodnenie v rámci legislatívy.

Stačí ak nám napíšete Vaše požiadavky na mailovú adresu tomar@tomar-best.sk, zavoláte na tel.číslo 0911 914 274, alebo zanecháte kontakt na Vás.

S pozdravom tím TOMAR best s.r.o.